01/04

Estetikk 2: Komposisjon og rytme - TPD4112

Herman Slyngstadli, Axel Berggref Egenæs og Petter Mustvedt


En håndsag er skapt for å skjære effektiv og med stor presisjon. Det er et verktøy de fleste kjenner til, men som de færreste bruker i dagliglivet. Med Cutting Bread finner sagen sin plass i det moderne hverdagslivet, og skjærer brød bedre enn mer tradisjonelle brødkniver. Formspråket er saklig og enkelt, og kniven er laget i stål og ask for å gi den et skandinavisk uttrykk.