Leonardo
linjeforening

Studentene ved Industriell design på NTNU

Velkommen til Leonardo linjeforening